กฏ กติกา ระเบียบข้อบังคับ

กฏ กติกา ระเบียบบังคับ
1. ทาง amulets-retro.com ไม่ขอรับผิดชอบในข้อมูลดังกล่าว หากเกิดการฟ้องร้อง ไม่พึงพอใจ หรือ เกิดเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่ อันเนื่องมาจากข้อมูล (ข้อความ,รูปภาพ,ภาพเคลื่อนไหว) ที่สมาชิกเป็นผู้เพิ่มข้อมูล ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2. เพื่อให้ร้านท่านมีความน่าเชื่อถือ ทางเว็บขอแนะนำให้ควรมีการรับประกัน โดยอย่างน้อยต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
    2.1 รับประกันความพอใจตามระยะเวลากำหนดหลังได้รับพระ 
    2.2 รับประกันแท้ตลอดไป ถ้าเก๊คืนเต็ม
3. ให้เขียนหัวข้อประกาศทุกครั้ง เช่น แท้ , วัดใจ , พระทำ
4. สมาชิกต้องไม่ส่งข้อความที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5. ถ้าพระที่นำมาลง มีการอุด ซ่อม แต่ง ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทำการตกลงซื้อ-ขาย
6. ทางทีมงานสามารถตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าด้วยเหตุผล ดังนี้
    6.1 ไม่มีพระจริงตามรูปที่ได้ลงไว้
    6.2 ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าบ่อยครั้ง
7.เพื่อไม่ให้เกิดการโกงหรือหลอกขายของให้กับท่าน ก่อนซื้อทุกครั้ง ให้ท่านเข้ามาสอบถามข้อมูลกับเราก่อนทุกครั้ง ซึ่งทางเราจะแสดงข้อมูลการยืนยันตัวตนกับคนนั้น ๆ ให้กับท่าน 


เลือกภาษาที่ท่านต้องการ