สวดมนต์สมโภช เบิกเนตรพระพุทธเมตตามหาสิทธิโชค สถาปนา 103 ปี เขตสัมพันธวงศ์

เมื่อ 15 พ.ย. 2561 อ่าน 267 ครั้ง

สวดมนต์สมโภช เบิกเนตรพระพุทธเมตตามหาสิทธิโชค สถาปนา 103 ปี เขตสัมพันธวงศ์

สวดมนต์สมโภชเบิกเนตรพระพุทธเมตตามหาสิทธิโชค สถาปนา 103 ปี เขตสัมพันธวงศ์ จัดพิธีสวดนพเคราะห์ รับแจกผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ หลวงพี่น้ำฝน ที่มณฑลพิธีที่ทำการเขตสัมพันธวงศ์ วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น.

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม. เผยว่า วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ทางเขตได้จัดให้มีพิธีพุทธาภิเษกเบิกเนตรพระพุทธเมตตามหาสิทธิโชค และสวดนพเคราะห์ เนื่องในวาระการสถาปนาสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ครบ 103 ปี ณ มณฑลพิธีที่ทำการเขตสัมพันธวงศ์ งานเริ่มเวลา 16.00 น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานฝ่ายสงฆ์

จากนั้นพลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานฝ่ายฆราวาส ถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจิมเทียนชัย เจิมเทียนมหามงคล และจุดเทียนชัย เบิกพระเนตร พร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์และโปรยข้าวตอกดอกไม้ พระสงฆ์ในพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และสวดคาถาเบิกเนตร สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประกอบพิธีเบิกเนตร

เจ้าหน้าที่กราบอาราธนาพระเถราจารย์  เข้าบริเวณอาสนะนั่งปรกอธิษฐานจิต ในเขตราชวัตร ประธานจุดธูปเทียนบูชาที่โต๊ะเครื่องสังเวย บูชาฤกษ์ พราหมณ์อ่านโองการบวงสรวงบูชาฤกษ์ ประกอบพิธีสวดนพเคราะห์สืบชะตา เสริมบุญบารมี โดยมีพระเดชพระคุณพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน ทายาทศิษย์เอกหลวงพ่อพูล อัตตะรักโข วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม เป็นเจ้าพิธีกรรมพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สวดนพเคราะห์ สวดคาถาดับเทียนชัยมงคลพิธี พระเถราจารย์ ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ หลวงพี่น้ำฝนแจกท้าวเวสสุวรรณ แก่ผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล

ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กล่าวอีกว่า สำหรับความเป็นมาของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ แบ่งการปกครองออกเป็นสามแขวง คือ แขวงจักรวรรดิ แขวงสัมพันธวงศ์ และแขวงตลาดน้อย จัดอยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพกลางและเป็นเขตขนาดเล็กที่มีพื้นที่น้อยที่สุดของกรุงเทพมหานครเดิมชื่อ อำเภอสำเพ็ง เป็น 1 ใน 7 อำเภอที่ตั้งขึ้นจากการรวมอำเภอชั้นใน ตามประกาศกระทรวงนครบาล ลงวันที่ 5 มิถุนายน ร.ศ.127 (พ.ศ.2452) ยกปลัดอำเภอตรอกเต๊า ตรอกเข้าสาร สามแยกเยาวราช ตลาดน้อย สวนกวางตุ้ง ถนนเยาวราชตอนบนรวม 7 แห่ง มาสมทบกับนายอำเภอ ตั้งที่ว่าการอำเภอที่สี่แยกถนนเยาวราชและถนนทรงวาด

ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พุทธศักราช 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ แบ่งเขตกรุงเทพพระมหานคร เป็นจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี พร้อมแบ่งท้องที่อำเภอสำเพ็งออกเป็น 3 อำเภอ คือ อำเภอสัมพันธวงศ์อำเภอจักรวรรดิ และอำเภอสามแยกโดยมีฐานะเป็นอำเภอชั้นในของจังหวัดพระนครซึ่งชื่อสัมพันธวงศ์ ได้ชื่อมาจากวัดสัมพันธวงศ์ หรือชื่อเดิมคือ วัดเกาะ

อันเป็นวัดโบราณสร้างในสมัยอยุธยา มีคลองคูล้อมรอบวัดเชื่อมต่อจากแม่น้ำเจ้าพระยา จึงเรียกว่า วัดเกาะ และเปลี่ยนชื่อมาเป็น  วัดเกาะแก้วลังการาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารัตน์พระเชษฐภคนีในรัชกาลที่ 1 ซึ่งทรงมีพระนามเดิมว่า แก้ว ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์อีกครั้ง และโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนามวัดเกาะแก้วลังการาม เป็นวัดสัมพันธวงศาราม อันเป็นนามปัจจุบัน

ด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์จึงถือเอาวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันก่อตั้งสำนักงานเขตและจัดงานเฉลิมฉลองสืบต่อกันมาทุกปี ต่อมาในปีพุทธศักราช 2474 ได้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ รัฐบาลต้องประหยัดงบประมาณของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยุบอำเภอจักรวรรดิ อำเภอสามแยกให้ขึ้นกับอำเภอสัมพันธวงศ์ และให้ตั้งที่ว่าการอำเภอขึ้น ณ ป้อมปิดปัจจนึก ตำบลวัดกะละหว่า ตรอกกรมเจ้าท่าและธนาคารสยามกัมมาจลตรงข้ามกับโรงน้ำแข็ง บี.เอ็ม.ซี. ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ในปัจจุบัน

ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ กล่าวต่ออีกว่า ในโอกาสที่สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ก่อตั้งครบรอบ 103 ปี ได้จัดสร้างพระประธานประจำสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จัดสร้างเป็นพระพุทธรูปปางชนะมาร จำลองมาจากหลวงพ่อ“ซำปอกง” หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม “หลวงพ่อโต” ขนาดหน้าตักกว้าง 29 นิ้วซึ่งได้รับประทานนามจากสมเด็จพระพุฒาจารย์วัดไตรมิตรว่า “พระพุทธเมตตามหาสิทธิโชค”   โดยองค์พระพุทธรูปประดิษฐานบนฐานดอกบัวบน 10 กลีบ ล่าง 20 กลีบหมายถึงจัดสร้างในรัชสมัยรัชกาลที่ 10 และบนดอกบัวเป็นเม็ดเกสรจำนวน 103 เม็ด หมายถึงสร้างเนื่องในโอกาสเขตสัมพันธวงศ์ครบ 103 ปี ส่วนลวดลายที่ฐานเป็นดอกบัว สัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ ดอกเหมยหรือดอกบ๊วย เหมยฮัว หมายถึง ความชื่นบาน  ดอกโบตั๋น มั่งคั่งสง่างาม

ส่วนเหรียญ “พระพุทธเมตตามหาสิทธิโชค” ที่จัดสร้างขึ้น มีลักษณะเป็นเหรียญ 8 เหลี่ยม ด้านหน้าเหรียญประดิษฐานรูปจำลอง “พระพุทธเมตตามหาสิทธิโชค” และด้านหลังเหรียญ เป็นรูปเจ้าพ่อกวนอู ซึ่งจำลองมาจากเทพเจ้ากวนอู ของศาลเจ้าพ่อกวนอู ตลาดเก่า ถนนเยาวราช ซึ่งเชื่อว่าใครได้บูชาจะส่งเสริมเกี่ยวกับหน้าที่การงาน จะได้เป็นเจ้าคนนายคนและมีลูกน้องบริวารที่ดี

นอกจากนี้ปลาหลี่ฮื้อและสัญลักษณ์หยินหยางที่ปรากฎบนขอบด้านบนด้านหน้าและด้านหลังเหรียญ แฝงด้วยความหมายที่เปี่ยมด้วยความเป็นสิริมงคล กล่าวคือปลาหลี่ฮื้อหมายถึงความสำเร็จ ซึ่งเชื่อกันว่าปลาหลี่ฮื้อตัวใดสามารถว่ายมาถึงประตูมังกรที่ปากทางสวรรค์แล้วกระโดดข้ามไปได้จะกลายเป็นปลามังกรส่วนสัญลักษณ์หยิน-หยาง เปรียบได้กับสัญลักษณ์ของชีวิตที่มี 2 ด้านเสมอจึงถูกนำมาใช้เพื่อเป็นพลังมงคลในการเสริมและปรับฮวงจุ้ยได้เป็นอย่างดี


เลือกภาษาที่ท่านต้องการ