รอบด้านวงการพระ : ล็อกเกตหลวงปู่จันทร์

เมื่อ 15 พ.ย. 2561 อ่าน 319 ครั้ง

รอบด้านวงการพระ : ล็อกเกตหลวงปู่จันทร์

ล็อกเกตหลวงปู่จันทร์

อริยะ เผดียงธรรม

chatchyros@hotmail.com

ล็อกเกตหลวงปู่จันทร์ – “ที่จะชนะกิเลส มันก็ต้องรู้เรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับกิเลส” สารธรรมมงคล ท่านพุทธทาสภิกขุ สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี…

  • “หลวงปู่จันทร์ เขม จาโร” หรือ “พระครูเกษมประชาธร” อดีตเจ้าอาวาสวัดประชาสามัคคี บ้านบะฮี-กกเค็ง ต.เบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ อดีตพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง ปี 2560 บรรดาญาติโยม ร่วมกับคณะศิษย์ ขออนุญาตจัดสร้างล็อกเกตรูปเหมือนรุ่นแรก รายได้สมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์…

ล็อกเกตหลวงปู่จันทร์

วัตถุมงคลล็อกเกต ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ครึ่งองค์ ห่มจีวรเฉียง ด้านหลังบริเวณกลางเหรียญมีอักขระยันต์ พร้อมตอกโค้ดทุกเหรียญ ส่วนด้านล่าง มีอักษรเขียนว่า “เขมจาโร” เป็นฉายาของหลวงปู่จันทร์

ความพิเศษของวัตถุมงคลรุ่นนี้ คือ ภายในล็อกเกตจะบรรจุรูปเหมือนปั๊ม พร้อมด้ายมงคล จีวรปั๊มยันต์ พร้อมเกศาของหลวงปู่ จำนวนการสร้างน้อยมาก

 ล็อกเกตฉากทองด้านหลังปิดหน้ากากเงิน สร้าง 19 องค์ เปิดบูชา 1,000 บาท ส่วนล็อกเกตฉากขาว ด้านหลังปิดหน้ากากทองทิพย์ จำนวนการสร้าง 399 องค์ เปิดบูชา 350 บาท

 ผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ติดต่อโทร.06-1492-9499 …

ล็อกเกตหลวงปู่จันทร์
พระอุปคุต
  • วัดนาคกลาง เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี ปัจจุบันมี พระปริยัติวโรปการ (เจ้าคุณดำเนิน) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

ขณะนี้วัดได้จัดสร้างวัตถุมงคลแห่งปี รุ่นมหาเศรษฐี ปี’60 มีพระอุปคุตชนะมารบันดาลทรัพย์ บ่วงนาคบาศ-เขี้ยวเพชรนาคา มหาโชคโภคทรัพย์ และ รุ่นสมปรารถนามหาเศรษฐี, มีเวสสุวัณโณมหาเศรษฐี, พระอุปคุตชนะมารบันดาลทรัพย์, พระกริ่งมหาสันติงหลวง, พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ เพื่อสมทบทุนในการบูรณะพระอาราม และเสนาสนะ สอบถามโทร.0-2465-0950, 08-1620-3556…

  • “พระครูวินัยธรรม” หรือ “หลวงพ่อแก้ว พรหมสโร” วัดพวงมาลัย ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม วัตถุมงคลโดยเฉพาะเหรียญ “เหรียญรูปไข่หูเชื่อม พ.ศ.2459” ในโอกาสสร้างพระอุโบสถ เป็นเนื้อทองแดง และบล็อกที่สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ให้ช่างแกะถวาย จึงเรียกกันว่า “บล็อกวังบูรพา” …
ล็อกเกตหลวงปู่จันทร์
เหรียญหลวงพ่อแก้ว

ด้านหน้าเหรียญ เป็นเหรียญรูป หลวงพ่อแก้วนั่งขัดสมาธิ มีช่อชัยพฤกษ์ ล้อมรอบเป็นรูปพวงมาลัย จารึกอักษร “๒๔๕๙” และอักขระขอม “พุธยัด ธาปิด ยาอุด นะอุด โมอัด” ด้านบนเป็นอุณาโลม ด้านหลังเหรียญ เป็นยันต์หัวใจสี่เกลอ ลงอักขระ “ภู ภี ภุ ภะ” มีอักขระขอมอ่านได้ว่า “อุทธัง อโธ ปิดนะ นะโม พุทธายะ” จำนวนการสร้างเหรียญรุ่นนี้ ไม่ชัดเจนบางกระแสว่าเหรียญรุ่นนี้จำนวนการสร้างทั้งหมด 3,000 เหรียญ ทุกวันนี้เหรียญรุ่นนี้หายากและมีราคาสูง…

  • “พระธัมม วิตักโกภิกขุ” หรือ “พระยา นรรัตนราชมานิต” วงการพระเครื่องเรียกขานนามท่านด้วยความเคารพว่า “เจ้าคุณนรฯ” ท่านเป็นข้าราชสำนักในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต จึงได้บวชถวายเป็นพระราชกุศลตลอดชีวิต…
ล็อกเกตหลวงปู่จันทร์
เหรียญเจ้าคุณนรฯ

สำหรับเหรียญรูปเหมือนเจ้าคุณนรฯ รุ่นแรก สร้างขึ้นในงานทำบุญฉลองอายุครบ 70 ปี เมื่อปี พ.ศ.2510 ลักษณะเป็นเหรียญหลังเต่า มีหู ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนท่านครึ่งองค์หันหน้าตรง มีเส้นขนแมวในหูเหรียญ ดวงตาคมชัด สันเหรียญมีร่องรอยการตัด

ใต้รูปเหมือนเขียนคำว่า “ธมฺมวิตกฺโกภิกขุ ๗๐” ด้านหลังเหรียญ ไม่มีขอบ ตรงกลางเป็นยันต์คมชัด พบว่ามี 2 แบบคือ แบบบล็อกเคลื่อนกับบล็อกไม่เคลื่อน ปัจจุบันเหรียญรูปเหมือนเจ้าคุณนรฯ รุ่นแรก เป็นที่ต้องการของ นักสะสมพระเครื่องอย่างมาก…

  • วัดโพนขวาว ต.ขั้นใดใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร ขอเชิญผู้ใจบุญบริจาคทรัพย์ซื้อกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ที่วัดกำลังก่อสร้างอยู่ ซึ่งต้องใช้ปัจจัยซื้อกระเบื้องประมาณ 300,000 บาท บริจาคได้ตามกำลังศรัทธาที่ พระอธิการสวาท สมาจาโร เจ้าอาวาส วัดโพนขวาว โทร.08-2870-2386…

เลือกภาษาที่ท่านต้องการ