พันธ์ุแท้พระเครื่อง : พระเจ้าทันใจ วัดพระบรมธาตุบ้านตาก

เมื่อ 15 พ.ย. 2561 อ่าน 210 ครั้ง

พันธ์ุแท้พระเครื่อง : พระเจ้าทันใจ วัดพระบรมธาตุบ้านตาก

พันธ์ุแท้พระเครื่อง : พระเจ้าทันใจ วัดพระบรมธาตุบ้านตาก

โดย ราม วัชรประดิษฐ์

พันธ์ุแท้พระเครื่อง : พระเจ้าทันใจ วัดพระบรมธาตุบ้านตาก – ในยุคนี้ ใครไม่รู้จัก “พระเจ้าทันใจ” หรือ ‘หลวงพ่อทันใจ’ นี่ถือว่า ‘ตกยุค’ กันเลยทีเดียว เพราะสาธุชนมากมายนิยมไปกราบสักการะขอพร โดยเชื่อกันว่า ‘ขออะไรก็มักจะประสบผลภายในเวลา อันรวดเร็ว’ สมกับนามขององค์พระพุทธ ปฏิมาจริงๆ

พระเจ้าทันใจนั้นมีการจัดสร้างกันมาแต่โบราณแล้ว จะเห็นได้ตามวัดสำคัญๆ ทางภาคเหนือและภาคอีสานหลาย ต่อหลายวัด โดยมีคติความเชื่อที่ว่า ‘จะต้องสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน’

ถือเป็นเรื่องอัศจรรย์ จึงเชื่อกันว่าเป็นเพราะพุทธานุภาพแห่งเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เห็นถึงความมุ่งมั่นและความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา บันดาลให้พิธีกรรมสำเร็จลุล่วงโดยปราศจากอุปสรรคใดๆ

ประการสำคัญอีกประการของการสร้าง ‘พระเจ้าทันใจ’ คือ จะบรรจุหัวใจพระเจ้า คล้ายกับหัวใจมนุษย์ ตลอดจนวัตถุมงคลและสิ่งของมีค่าต่างๆ ไว้ในองค์พระพุทธปฏิมาด้วย

พันธ์ุแท้พระเครื่อง : พระเจ้าทันใจ วัดพระบรมธาตุบ้านตาก
หลวงพ่อทันใจ

พระเจ้าทันใจที่จะกล่าวถึงฉบับนี้นับเป็นพระพุทธรูปโบราณศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่ง ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองตาก และจังหวัดใกล้เคียง ประดิษฐาน ณ วิหารเก่า วัดพระบรมธาตุบ้านตาก วัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เดิมเป็นเมืองตากเก่า ที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี ก่อนที่จะมีการย้ายเมืองไปอยู่ที่ ต.ระแหง ในปัจจุบัน และในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะศึกเจ้าเมืองฉอด บนเนินเขาใกล้กับพระบรมธาตุนี้ด้วย

ประการสำคัญวัดนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งตามตำนานพระเจ้าเลียบโลก เขียนไว้เป็นภาษาเหนือ ความว่า … สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จโปรดสัตว์ล่องมาตาม ลำน้ำปิง เสด็จมายังดอยมะหิยังกะ ในเขตตัวเมืองตาก ตรัสกับพระอานนท์ว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่สำราญ ร่มรื่น

หากเราตถาคตปรินิพพานแล้วให้นำอัฐิและเกศากลับมายังดอยนี้ด้วย ภายหลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพาน พระอรหันต์ทั้ง 4 จึงได้นำพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ พร้อมด้วยเกศาอีก 4 องค์ มาประดิษฐานยังดอยมะหิยังกะ โดยก่อเจดีย์รูปทรงสี่เหลี่ยมบรรจุไว้ เพื่อเป็นที่สักการบูชาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

ต่อมา พระครูพิทักษ์พระบรมธาตุ (ทองอยู่) ได้ไปนมัสการ พระธาตุชเวดากอง ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า จึงได้จำแบบมาก่อสร้างคลุมพระเจดีย์องค์เก่าไว้และปิดทองสวยงาม ถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของ ‘ปีมะเมีย’

พระเจ้าทันใจเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน ลงรักปิดทองคำเปลว ปางมารวิชัย หน้าตัก 32 นิ้ว สร้างตามกฎเกณฑ์ ‘การสร้างพระเจ้าทันใจ ไม่ว่าจะสร้างด้วยวัสดุอะไร ต้องสร้างให้เสร็จในช่วงเวลา 1 ราตรี’ จึงถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวบ้านในละแวกนั้นได้เป็นอย่างดี

ดังที่ พระครูพิทักษ์บรมธาตุ (พาน) เจ้าอาวาสวัด ได้กล่าวว่า “… ตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นพระลูกวัด ‘พระครูบาตา’ อดีตเจ้าอาวาสองค์ก่อน ได้ปรึกษากับญาติโยมว่ามีความประสงค์จะสร้างพระพุทธรูปขึ้นสัก 1 องค์ โดยศรัทธาญาติโยมพร้อมใจร่วมกันนุ่งขาวห่มขาว

แล้วเริ่มก่อพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน ปางมารวิชัย หน้าตัก 32 นิ้ว และลงรักปิดทองคำเปลว ก่อนประกอบพิธีพุทธาภิเษก 1 วัน กับ 1 คืน เสร็จพอดี โดยคณะศรัทธาได้ตั้งชื่อว่า ‘พระเจ้าทันใจ’ เพราะทำเสร็จเร็วทันใจ ต่อมามีญาติโยมได้มาตั้งจิตอธิษฐานขออะไร ก็ได้สมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการ …”

พระเจ้าทันใจ ณ วิหารเก่า วัดพระบรมธาตุบ้านตาก ไม่เพียงแต่ดลบันดาลในเรื่องหน้าที่การงาน การเงิน ธุรกิจ การค้าขาย สำเร็จไปด้วยดีเท่านั้น ยังรวมไปถึงเรื่องความรัก คู่ครอง และการขอบุตร โดยเชื่อกันว่าเมื่อทำเสร็จเร็วทันใจ การอธิษฐานขอพรก็จะบรรลุผลเวลาอันรวดเร็วทันใจเช่นกันครับผม


เลือกภาษาที่ท่านต้องการ