นโยบายการให้บริการ

รายละเอียดอัตราค่าลงโฆษณา โปรโมชั่น เดือน พฤศจิกายน 2561

-แบนเนอร์ ขนาด 1500x450
ราคาโปรโมชั่น 1 เดือน ราคา 1500 บาท จากราคาปกติ 2000 บาท 
ราคาโปรโมชั่น 2 เดือน ราคา 2500 บาท จากราคาปกติ 4000 บาท (แถมเปิดร้าน PACKAGE SILVER ฟรี 6 เดือน)
ราคาโปรโมชั่น 6 เดือน ราคา 7000 บาท จากราคาปกติ 12000 บาท (แถมเปิดร้าน PACKAGE GOLD ฟรี 6 เดือน)
ราคาโปรโมชั่น 12 เดือน ราคา 14000 บาท จากราคาปกติ 24000 บาท (แถมเปิดร้าน PACKAGE PLATINUM UNLIMITED ฟรี 1 ปี)
-แบนเนอร์ ขนาด 980x350
ราคาโปรโมชั่น 1 เดือน ราคา 600 บาท จากราคาปกติ 800 บาท
ราคาโปรโมชั่น 2 เดือน ราคา 1000 บาท จากราคาปกติ 1600 บาท 
ราคาโปรโมชั่น 6 เดือน ราคา 3000 บาท จากราคาปกติ 4200 บาท (แถมเปิดร้าน PACKAGE GOLD ฟรี 6 เดือน)
ราคาโปรโมชั่น 12 เดือน ราคา 5000 บาท จากราคาปกติ 7200 บาท (แถมเปิดร้าน PACKAGE PLATINUM UNLIMITED ฟรี 1 ปี)
-แบนเนอร์ ขนาด 300x343
ราคาโปรโมชั่น 1 เดือน ราคา 300 บาท จากราคาปกติ 400 บาท
ราคาโปรโมชั่น 2 เดือน ราคา 500 บาท จากราคาปกติ 800 บาท 
ราคาโปรโมชั่น 6 เดือน  ราคา 1200 บาท จากราคาปกติ 2400 บาท (แถมเปิดร้าน PACKAGE GOLD ฟรี 6 เดือน)
ราคาโปรโมชั่น 12 เดือน ราคา 2500 บาท จากราคาปกติ 4800 บาท (แถมเปิดร้าน PACKAGE PLATINUM UNLIMITED ฟรี 6 เดือน)เลือกภาษาที่ท่านต้องการ